מערכי שיעור

מערכי השיעור של ממזרח שמש הם הכלי המרכזי של השפה היהודית חברתית. אנו מאמינים שיצירת תשתית איתנה של מערכי שיעור לכל אחת מהתוכניות שלנו תאפשר את השגת היעדים של התוכנית.

מערכי השיעור שלנו מגישים תפיסת עולם כוללת בכל אחת מהסוגיות החברתיות שממזרח שמש עוסקת בהם ולכן בכל אחד ממערכי השיעור מוצג המהלך והפרשנות לטקסטים הנובעים מתפיסת עולם זו.

חיפוש חומרי לימוד

  • חומרי לימוד

  • ממזרח שמש ב - YouTube

    ממזרח שמש ב - Facebook